Categorii
Blog

Cum te înscrii pentru Casa Verde Fotovoltaice AFM 2023

Update 06.09.2023: S-a publicat lista cu instalatorii validați pentru programul AFM Casa Verde Fotovoltaice. În acest video puteți vedea cum alegeți instalatorul în platformă. Apoi urmează ca instalatorul să verifice dosarul dacă este sau nu eligibil.

Inițial 03.05.2023: În video am discutat despre criterii de eligibilitate și ce documente sunt necesare pentru a aplica la programul Casa Verde Fotovoltaice 2023.

Pe scurt pașii sunt:

 1. Obținerea documentelor necesare, care să fie valabile la data înscrierii în aplicația online. Să fie scanate individual în format PDF (câte 1 fișier pentru fiecare document: CI, Extras CF, Certificat ANAF, Certificat fiscal Primărie) Recomandat dacă sunt dimensiuni mari să le comprimi (se găsesc utilitare online de genu https://www.ilovepdf.com/compress_pdf) ca să se încarce repede în aplicație, și să le numerotezi în ordinea de încărcare.
 2. Crearea unui cont pe platforma online (aplicația) AFM care se găseste la adresa https://inscrierionline.afm.ro. Update 19.05.2023: Nu mai este necesar contul. Poți sa te înscrii și de pe cont, dar poți și direct pe linkul https://depunerefotovoltaice.afm.ro/.
 3. Înscrierea în aplicație la data la care se dă drumul pentru regiunea în care aveți domiciliul. Calendarul pe regiuni mai jos.
 4. După publicarea de către AFM a listei cu instalatorii validați, cei care au aplicat vor avea 90 de zile sa își aleagă instalatorul din lista instalatorilor aprobați. Alegerea se va face în aplicație, se va primi mail de la AFM. Deocamdată nu este publicată lista.
 5. Instalatorul va verifica dosarul în termen de 30 zile de la data selectării de către solicitant și va aproba sau respinge dosarul.
 6. AFM va verifica dosarele aprobate inițial de instalator, apoi se vor putea depune contestații, iar după rezolvarea contestațiilor se vor semna contractele de finanțare și se va face instalarea.

LE: am reușit să salvez pagina de înscriere, ea nu este funcțională, doar să vedeți cum arată: https://fotovoltaice.info/chupamyth/

Calendar AFM2023
Calendar pe regiuni AFM Casa Verde 2023

Update 18.05.2023 Ghid AFM pentru aplicația online:

Update 19.05.2023 Discuție după prima sesiune (cea pentru București-Ilfov), clarificări și recomandări:

Update 24.05.2023: Sesiunea regiune Centru, fonduri epuizate în 3 minute, am făcut o lista (playlist) unde o să punem viitoarele filmulețe: Playlist AFM Casa Verde 2023

Întrebări frecvente:

1) Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în programul de finanțare Casa Verde 2023?

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
b) certificatul de atestare fiscală (fiscal ANAF) privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
c) certificatul de atestare fiscală (fiscal PRIMARIE) privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant și în format electronic;
Se poate lua online de la: https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420
e) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

2. Ce criterii de eligibilitate sunt pentru a beneficia de finanțare?

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;
c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul – sa aibă buletinul pe adresa respectivă!
d) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;
f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
g) nu este eligibil, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii care:

 1. au mai beneficiat anterior de finanțare în cadrul programului Casa Verde pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;
 2. au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului Casa Verde pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;
 3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului Casa Verde, contract de finanțare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare.

3. Cine trebuie să fie titularul partidei de energie electrică?

Factura de energie electrică trebui să fie pe numele solicitantului. Dacă sunt 2 coproprietari, solicitantul sa fie cel pe numele căruia este contractul de furnizare a energiei electrice.

4. Unde pot fi montate panourile fotovoltaice?

Panourile fotovoltaice se vor instala pe imobilul al cărui număr cadastral a fost specificat la înscrierea în aplicație (teren sau construcție). Dacă în cartea funciară figurează mai multe construcții trebuie completat la înscriere doar numărul cadastral al construcției pe care urmează să se monteze panourile (12345-C1, C2…). Nu se poate instala sistemul pe alt imobil care nu figurează înscris în Cartea Funciara (de exemplu garaj, foisor, magazie etc).

5. Pot instala pe teren dacă nu am construcția înscrisă în Cartea Funciară?

Nu. O condiție de eligibilitate este existența unei construcții de tip locuință înscrisă în Cartea Funciară.

6. Dacă sunt doi coproprietari pe extrasul de carte funciară, trebuie să aibă amândoi domiciliu la adresa implementării proiectului, pentru a beneficia de subvenția de la AFM?

Nu. Doar solicitantul finanțării sistemului fotovoltaic trebuie să aibă domiciliul la adresa implementării proiectului.

7. Cum procedam dacă pe extrasul de carte funciară nu este trecută adresa corectă a imobilului?

Se va solicita de la Primărie, adeverința cu nomenclatorul stradal, de unde să reiasă că solicitantul, deținător al cărții funciare respective, este proprietar la adresa imobilului respectiv, ce se regăsește și în cartea de identitate. Totodată se poate cere actualizarea adresei din carte funciară la OCPI însă va dura minim 30 de zile.

Exemplu: “Prin prezenta se atestă ca dna./dl. SOLICITANT, domiciliaza si  figureaza in evidentele noastre din extrasul de carte funciara nr. 1234 cu o casa  si un teren la urmatoarea adresa: str. Principala, nr. 1, localitate X, judet Y.”

8. Ce acte se pot elibera online și de unde?

 • Certificatul fiscal de la unele primării, dacă acestea au servicii online în acest sens.

9. Ce trebuie sa bifez în SPV pentru obținerea certificatul fiscal de la ANAF?

 1. completarea secțiunii C din Certificatul de atestare fiscală „Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile” *:  DA / NU
 2. completarea secțiunii D din Certificatul de atestare fiscală „ALTE MENȚIUNI” cu detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificat * DA/ NU
 3. completarea secțiunii D din Certificatul de atestare fiscală „ALTE MENȚIUNI” cu sumele certe, lichide și exigibile pe care le am de încasat de la autorități contractante *: DA/NU
 4. – completarea secțiunii D din Certificatul de atestare fiscală „ALTE MENȚIUNI” cu precizări referitoarte la starea obligațiilor fiscale *: Executare silită / Suspendate la executare silită în condițiile legii / Altă stare

Pentru orice alte întrebări și discuții vă aștept pe grupul Totul despre Fotovoltaice pe Facebook și pe canalul de YouTube Full Electric.

Atenție! Orice intervenție asupra echipamentelor electrice se face doar de către personal autorizat!